You are here: Home

  • slide001
  • slide001 (คัดลอก)
  • slide003

1.เรือนราชาวดี
ราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท
พื้นที่ 84 ตรม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

2.เรือนสร้อยอินทนิล
ราคาเริ่มต้นที่ 3.2 ล้านบาท
พื้นที่ 80 ตรม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

3.เรือนลดาวัลย์
ราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท
พื้นที่ 80 ตรม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

4.เรือนจันทน์กะพ้อ
ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
พื้นที่ 70 ตรม.
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

5.เรือนกฤษณา
ราคาเริ่มต้นที่1.5 ล้านบาท
พื้นที่ 32 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

6.เรือนพญาสัตบรรณ
ราคาเริ่มต้นที่ 25 ล้านบาท
พื้นที่ 140 ตรม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว


7.เรือนแววมยุรา
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
พื้นที่ 150 ตรม.
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว


8.เรือนอุณากรรณ
ราคาเริ่มต้นที่ 6.9 ล้านบาท
พื้นที่ 136 ตรม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

9.เรือนมหาหงษ์
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
พื้นที่ 110 ตรม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

10.เรือนแวววิเชียร
ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท
พื้นที่ 30 ตรม.
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

11.เรือนสุพรรณิการ์
ราคาเริ่มต้นที่ 2.9 ล้านบาท
พื้นที่ 60 ตรม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

12.เรือนพุทธชาติ
ราคาเริ่มต้นที่1.29 ล้านบาท
พื้นที่ 30 ตรม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

13.เรือนกาสะลอง
พื้นที่ 80 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

14.เรือนชัยพฤกษ์
พื้นที่ 30 ตรม.1.29 ล้านบาท
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

15.เรือนกัลปพฤกษ์
พื้นที่ 60 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 2.8 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

16.เรือนชบา
พื้นที่ 40 ตรม.
  3.2 ล้านบาท
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

17.เรือนปาริชาติ
พื้นที่ 125 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

18.เรือนพิกุลทอง
พื้นที่100 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 23 ล้านบาท
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

19.เรือนทองอุไร
พื้นที่ 170 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 7.9  ล้านบาท
6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

20.เรือนกล้วยไม้
พื้นที่ 30 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้าน
1 ห้องนอน1 ห้องน้ำ

21.เรือนมลุลี
พื้นที่ 140 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
www.ruenmaisakthong.net/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-23 
22.เรือนมัลลิกา
พื้นที่ 126 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

23.เรือนเฟื่องฟ้า
พื้นที่ 75ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

24.เรือนชวนชม
พื้นที่ 60ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

25.เรือนจามจุรี
พื้นที่ 60 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

26.เรือนกาหลง
พื้นที่ 30 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท
1 ห้องนอน 

27.เรือนทานตะวัน
พื้นที่ 135 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 7.9 ล้านบาท
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

28.บ้านอิงเล
พื้นที่ 80ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

29.เรือนพลับพลึง
พื้นที่ 65 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 2.8 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

30.เรือนเบญจมาศ
พื้นที่ 120 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

31.เรือนจุฑามาศ
พื้นที่ 50 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 2.5 ล้านบาท
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 

32.เรือนอัญชัญ
พื้นที่ 40 ตรม. 1.59 ล้านบาท
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

33.เรือนมะลิ
พื้นที่ 48 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

34.เรือนการะเวก
พื้นที่ 70 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้านบาท
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
 
 
35.เรือนพวงแก้วมณี 
พื้นที่ 240 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 35 ล้านบาท
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องโถง

36.เรือนสาริกา
พื้นที่ 50 ตรม.
ราคาเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านบาท
2 ห้องนอน2 ห้องน้ำ
 
 
 
วิธีดูไม้สักทองกับไม้สักธรรมดานั้น ให้ดูที่สีสันของเนื้อไม้สักครับ เพราะถ้าเป็นไม้สักทองจะมีลวดลายของเนื้อไม้สวยงาม และมีสีน้ำตาลอมเหลืองทอง ส่วนเรื่องความแข็งแรงนั้นไม้สักทองกับไม้สักชนิดอื่นๆมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันครับ
 
ซื่งจากคุณสมบัติที่เด่นๆของไม้สัก คือ ปลวกไม่กิน มีความยืดหดตัวต่ำ สามารถตกแต่งง่าย ทำให้ในปัจจุบันราคาไม้สักทองนั้นสูงเป็นทองคำสมชื่อ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก(แต่ร้านเราราคาไม่แพงเวอร์นะครับ) และคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม้สักทองเริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความต้องการยังมีสูงเหมือนเดิม เพราะคนไทยถือว่าไม้สักเป็นไม้มงคลและยังให้ความภาคภูมิใจแก่ผู้มีไว้ครอบครองอีกด้วย เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม้สักนั้นเป็นไม้ชั้นดีอันดับหนึ่งของโลก

การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้ใช้กระดาษซับแบบหนาวางทับเหนือรอยคราบเท่านั้น จากนั้นใช้เตารีดที่มีไฟปานกลางนาบซ้ำกันหลายๆ หน จนกว่ารอยนั้นจะหายไป หรือจะใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ หากมีรอยหยดของน้ำตาเทียนที่เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ซึ่งแม้จะขูดเทียนออกไปแล้วยังมีรอยอยู่ให้ใช้ผ้าชุบหัวน้ำมันเช็ดถู และขัดซ้ำด้วยน้ำยาชักเงา เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งรอยที่เกิดจากความร้อน ให้ใช้หัวน้ำมันถู แล้วซับให้สะอาดด้วยผ้าแห้งซ้ำๆ กันหลายๆ หนคราบก็จะค่อยๆ หายไป 
หากเกิดรอยขีดข่วนที่เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไปคราบเปื้อนจากสี ถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ทั้งนี้การดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต้องอาศัยความพิถีพิถันในการเอาใจใส่ หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดและคอยตรวจสอบความผิดปกติหรือรอยคราบต่างๆ ในทันที เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของคุณสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความสวยงามคงทนคู่บ้านของคุณอย่างคุ้มค่า

หน้าต่างไม้สัก
หน้าต่างไม้สักเป็นหน้าต่างไม้ที่มีคุณภาพดีจากคุณภาพของไม้สักเอง เพราะว่าไม้สักเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างบ้านเรือนในสมัยก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม้สักเริ่มหายากมากขึ้นทำให้ราคาไม้สักยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นตามไปด้วย และมีความต้องการมากขึ้นสำหรับคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ที่ต้องการนำไม้สักมาประดับตกแต่งบ้านหรืออาคาร สำหรับหน้าต่างไม้สักในปัจจุบันมักถูกผลิตมาจากไม้สักที่มีการปลูกเพื่อค้าไม้สักเอง ไม่ได้เป็นไม้สักป่า แต่ก็มีขนาดพอเหมาะที่จะทำหน้าต่างไม้สักได้ดี หน้าต่างไม้สัก มีคุณลักษณะพิเศษที่ดี คือ มีความแข็งแรงทนทานมาก สามารถใช้งานได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต้องกังกลปัญหาเกี่ยวกับปลวกมอดกัดเนื้อไม้ หรือแมลงที่จะมารบกวนไม้สักได้ หน้าต่างไม้สักมีสีออกเหลืองน้ำตาลและมีลายไม้ที่สวยงามมากกว่าไม้ชนิดอื่น ทำให้ราคาหน้าต่างไม้สักมีราคาสูงกว่าหน้าต่างไม้ชนิดอื่น ข้อดีอย่างอื่นของหน้าต่างไม้สัก 
คือ หน้าต่างไม้สักจะมีน้ำหนักเบาเพราะไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไม้สักนั้นก็ยังมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าหน้าต่างไม้สักนั้นจะมีความสวยงาม แต่การเลือกใช้หน้าต่างไม้สักในบางครั้งยังไม่สามารถนำมาใช้ได้กับบ้านที่ปลูกสร้างตามสมัยใหม่เพราะหน้าต่างไม้สักเองนั้นอาจจะดูไม่เข้ากับตัวบ้านเอาได้ง่ายๆ ยิ่งหากเป็นบ้านที่สร้างด้วยรูปแบบของทางฝั่งตะวันตกยิ่งไม่ควรนำหน้าต่างไม้สักไปใช้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้รูปลักษณ์ของตัวบ้านเกิดความขัดแย้งได้ง่าย ดูไม่สวยงาม ทั้งนี้คุณอาจเลือกขอรับบริการคำแนะนำคำปรึกษาในการเลือกซื้อหน้าต่างไม้สักหรือการตกแต่งบ้านด้วยไม้สักจากแหล่งซื้อขายไม้สักทั่วไปตามท้องตลาด ได้แก่ ร้านขายไม้สัก บริษัทจำหน่ายไม้สัก ร้านขายพื้นไม้สัก ตัวแทนขายไม้สัก ร้านขายหน้าต่างไม้สัก ร้านรับติดตั้งหน้าต่างไม้สัก ร้านรับปูพื้นไม้สัก ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นต้น

จริงหรือไม่ไม้สักปลูกง่ายตายยาก
ส่วนใหญ่มักพบว่า การปลูกไม้สักนั้นมักอาศัยการปลูกด้วยเหง้ามากกว่าการปลูกด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อไม้สักมีการตั้งตัวติดแล้วนั้น เมื่อมีอะไรมาเหยีบย่ำก็จะไม่ตาย แม้แต่มีหญ้าที่ขึ้นปกคลุมต้นสักก็จะยังคงเจริญเติบโตได้ดีอยู่ แม้อาจพบว่ามีบางส่วนที่โผล่ขึ้นพ้นจากดินถูกศัตรูพืชทำร้ายตาย แต่รากเหง้าของต้นสักที่อยู่ใต้พื้นดินจะยังคงมีชีวิตอยู่ และพร้อมทุกเมื่อที่จะเจริญเติบโตพุ่งแทงขึ้นมาทันที่ที่เริมมีฝนหรือน้ำมาหล่อเลี้ยงแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มักสวนทางกับการเจริญเติบโตของไม้สัก แม้สักจะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายตายยากก็จริงแต่ก็เป็นไม้ที่มีการเจิรญเติบโตช้าอีกด้วย ซึ่งปัจจัยของการเจริญเติบโตของต้นสักนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งอาจมาจากลักษณะของพื้นที่ๆ ใช้ในการเพาะปลูก ตลอดจนคุณภาพของพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการเพาะปลูก หากมีการเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูกที่เหมาะสมและพันธุ์ไม้สักที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่ใช้ปลูกก็จะยิ่งทำให้ไม่สักตายยาก และเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นหากได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ ดังนั้นการเลือกพันธุกรรมของเหง้าสักจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการปลูกไม้สัก ซึ่งหากคิดที่จะปลูกแล้วก็ต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์เป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก เพราะในแต่ละพื้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้านสภาพอากาศ และความอุดมสมบรูณ์ของดิน

ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของไม้สัก
1. ไม้สักมักเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น หรือมีปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง 1,250-2,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีช่วงฤดูแล้ง 3-5เดือน จึงจะทำให้ไม้สักเจริญเติบโตได้ดี
2. ไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 27-36 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และ 20-30 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน
3. ไม้สักนั้นเป็นไม้ที่อบแสงสว่าง โดยปริมาณแสงที่เหมาะสมคือ 75-95% ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับเต็มที่
4. ไม้สักมักเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ดินมีการระบายน้ำที่ดี และชั้นดินมีความลึกมาก
5. ไม้สักตามธรรมชาติมักขึ้นตามพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 200-1,000 เมตร

การนำไม้สักมาใช้ประโยชน์
ไม้สักนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายรูปแบบ ทั้งในงานก่อสร้างและงานฝีมือประเภทต่างๆ ถึงแม้ไม้สักจะเป็นไม้ที่มีราคาแพง แต่ด้วยความสวยงามของเนื้อไม้ ความสามารถต้านทานแมลง เห็ดรา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงทำให้ความนิยมในไม้สักยังมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำไม้สักไปใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของไม้สักเองว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งไม้สักที่เป็นไม้ซุงขนาดเล็กนั้นมักจะนำมาสร้างเป็นบ้านไม้ซุงที่มีความคงทนและสวยงาม หรือไม่ก็นำมาทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ในขณะที่ไม้สักที่เป็นไม้ซุงขนาดใหญ่นั้น มักจะถูกนำมาสร้างเป็นอาคาร ที่อยู่อาศัย หรือทำเป็นไม้แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นต้น
 

เรือนไม้สักทอง

1. เรือนราชาวดี
2. เรือนสร้อยอินทนิล
3. เรือนลดาวัลย์
4. เรือนจันทน์กะพ้อ
5. เรือนกฤษณา
6. เรือนพญาสัตบรรณ
7. เรือนแววมยุรา
8. เรือนอุณากรรณ
9. เรือนมหาหงษ์
10 เรือนแวววิเชียร
11. เรือนสุพรรณิการ์
12. เรือนพุทธชาติ
13. เรือนกาสะลอง
14. เรือนชัยพฤกษ์
15. เรือนกัลปพฤกษ์
16. เรือนชบา
17. เรือนปาริชาต
18. เรือนพิกุลทอง
19. เรือนทองอุไร
20. เรือนกล้วยไม้
21. เรือนมลุลี
22. เรือนมัลลิกา
23. เรือนเฟื่องฟ้า
24. เรือนชวนชม
25. เรือนจามจุรี
26. เรือนกาหลง
27. เรือนทานตะวัน
28. บ้านอิงเล
29. เรือนพลับพลึง
30. เรือนเบญจมาศ
31.เรือนจุฑามาศ
32. เรือนอัญชัญ
33. เรือนมะลิ
34. เรือนการะเวก
35. เรือนพวงแก้วมณี
36. เรือนสาริกา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday92
mod_vvisit_counterYesterday186
mod_vvisit_counterThis week1560
mod_vvisit_counterLast week2085
mod_vvisit_counterThis month4844
mod_vvisit_counterLast month9196
mod_vvisit_counterAll days1550899

 

Validates to XHTML 1.0 and CSS 3
Copyright © 2011 www.ruenmaisakthong.net/
บ้านเรือนไทย | สร้างบ้านเรือนไทย | บ้านเรือนไทยจำหน่ายบ้านทรงไทย | บ้านทรงไทย | บ้านทรงไทยประยุกต์